تهران، خ ولی عصر، خ خلیل زاده، شماره22

88885341

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما در ارتباط باشید

صبا برودت پارس
Saba   Boroodat  Pars

پروژه های اجرایی سال 1392 تا 1395

سال 1392

-    شرکت اروم سردینه نوین

دو دستگاه كمپرسورVILTER، يك دستگاه چيلر آمونياكي،يك دستگاه كندانسور تبخيري ومخازن آمونياكي

-    شرکت آراست شمال

دو دستگاه اواپراتور تونلي

-    شرکت فرآورده های شيلاتي
يك دستگاه كويل Ice Bank

-    شرکت ترگل صحرا
يك دستگاه اواپراتور

-    شرکت تيشتر صنعت

يك دستگاه مخزن مايع شكن

-    شرکت یوحنا
يك دستگاه مخزن روغنگير

-    شرکت تعاوني باغداران مهاباد
يك دستگاه كندانسور

-    تعاوني مرغداران گيلان

پنج دستگاه كمپرسورVILTER

-    سردخانه کشتارگاه صنعتي بهبهان
كليه تجهيزات برودتيشامل: دو دستگاه كمپرسورScrew ، يك دستگاه كندانسور تبخيري، 12 دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    آقای نصيری سردخانه برد رجالي
يك دستگاه كندانسور

-    شرکت نيكان گوشت اصفهان
يك دستگاه كندانسور

-    سردخانه ارشادی
يك دستگاه كندانسور

-    سردخانه بزرگ شاهرود
سه دستگاه اواپراتور

-    آقای شایان

دو دستگاه اواپراتورسال 1393

-    سراج نصرتي-تالش
كليه تجهيزاتب رودتي سردخانه

-    قاسم اميني-تالش
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    جدگال-چابهار
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    قره داغي-سلماس
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    اسكندری - اصفهان
يخ ساز 15 تن

-    کمره ای-همدان
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    ذکریایي-اروميه 

كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    حسين پور-اروميه
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    عليزاده-اصفهان
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    شهسواری پور-سيرجان
كليه تجهيزات برودتي سردخانه


-    مرادی-تهران
كليه تجهيزات برودتي سردخانه


-    سيد حسيني-یزد
كليه تجهيزات برودتي سردخانه


-    بلالمي-تنكابن
كليه تجهيزات برودتي سردخانه


-    سياوش ميری-کرمانشاه
كليه اواپراتورها

-    یزدی-تهران
كليه تجهيزات برودتي سردخانه(11هزار تن دومداره )

-    پيام کالای ساری

كليه تجهيزات برودتي سردخانه


-    ساحل صيد کنارك
یک دستگاه اواپراتور

-    آقای عبداللهي
دو دستگاه مخزن

-    آقای صفری
یک دستگاه اواپراتور

-    آقای مجيد پور

یک دستگاه اواپراتور

-    آقای علي پناه
سه دستگاه كمپرسور پيستوني

-    آقای حقيقي

یک دستگاه كندانسور

-    آقای جدگال
دو  دستگاه كمپرسور پيستوني

-    آقای عليپور
یک دستگاه كندانسور

   شرکت گيلان کشتار
یک دستگاه كمپرسور پيستوني

-    شرکت گلنان پوراتوس
یک دستگاه مخزن رسيور

-    شرکت مهرداد شير
سه دستگاه اواپراتور


سال 1394

-    دهقاني-تهران
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    زارعيان-اردبيل
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    آقای پاك گوهر
پنج دستگاه مخزن

-    آقای صفری
شش دستگاه اواپراتور، یک دستگاه كندانسور

-    شرکت اخوان جم
دو دستگاه مخزن

-    شرکت لازك بوشهر
پنج دستگاه مخزن

-    شرکت سرماگستر سوباتان
كليه تجهيزات برودتي سردخانه

-    آقای مهندس فلاح
پنج دستگاه مخزن

-    آقای شهریار تارویردی
36 دستگاه اواپراتور

-    ساحل صيد کنارك
هشت دستگاه اواپراتور

-    شرکت آیس کول
یک دستگاه مخزن

-    شرکت نيكان گوشت اصفهان
دو دستگاه اواپراتور

-    اروم سرد نوین
یک دستگاه چيلر، سه دستگاه مخزن، یک دستگاه كندانسور

-    شرکت بهنام سرما
دو دستگاه اواپراتور

-    سميرم سرد
یک دستگاه كندانسور

-    سردخانه زنوز
تجهيزات سردخانه

-    شرکت سابير/سد چمشير
یک دستگاه كندانسور

-    دنا صنعت سرما

14دستگاه اواپراتور

-    سردخانه چناران
چهار دستگاه كويل

-    سردخانه عبدالهي فر
تجهيزات سردخانه اي

-    شرکت بهمن سازان نقش جهان
24دستگاه اواپراتور

-    پویا پروتئين
كليه تجهيزات برودتي

-    سيمای چابهار

13دستگاه اواپراتور

-    مهندس حسيني

مخزن سپراتور

-    پشتيباني امور دام همدان
كندانسور

-    سردخانه هادیان
كليه تجهيزات برودتي

-    سردخانه ترابي
كليه تجهيزات برودتي

-    کارا فيلتر آسيا

كابين هواي ورودي توربينسال 1395

-    آقای پاك گوهر
مخزن و اواپراتور

-    شرکت آذر مرغ تبریز

مخزن و اواپراتور

-    آقای مسرورنيا
مخزن

-    کشتارگاه آزاد بال شرق
كندانسور

-    شرکت پاك تليسه (202)
اواپراتور

-    شرکت ارغوان گوشت
كندانسور استيل

-    آقای تاراج

اواپراتور

-    آقای باقر پور
مخازن
​​​​​​​
-    آقای جدگال
اواپراتور

سبد خرید