تهران، خ ولی عصر، خ خلیل زاده، شماره22

88885341

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما در ارتباط باشید

صبا برودت پارس
Saba   Boroodat  Pars

پروژه های اجرایی سال 1386 تا 1391

سال 1386

-    سردخانه شيرین سيب سلدز(نقده)
يكدستگاه كندانسور و يكدستگاه سپراتور

-    کشتارگاه صنعتي مرغ اروميه
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسورتبخيري، مخازن آمونياكي ، سه دستگاه اواپراتور، تونل انجماد، 4 دستگاه اواپراتور انبارزيرصفرو 3 دستگاه كويلIce Bank

-    سردخانه دو مداره 4هزارتني قندیل مازندران(آمل)
كليه تجهيزات برودتي شامل:2 دستگاه كندانسورتبخيري،12دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه سرای سرد (مهاباد)
16دستگاه اواپراتور به ظرفيت33 Kwو يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت بام تبرید سازان
يكدستگاه كندانسور تبخيري مدلEC2D

-    سردخانه سه هزار تني ارژن برودت(شيراز)
تجهيزات برودتي شامل: كليه اواپراتورها،يك دستگاه كندانسور تبخيري ومخازن آمونياكي

-    مهندس مرادی (جهت بوشهر)
يك دستگاه اواپراتور

-    شرکت سيرنگ کوهرنگ
تجهيزات سردخانه نگهداري كنسانتره به ظرفيت 800 تن

-    سردخانه کشتارگاه طيور بلدرچين (تهران)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يكدستگاه كندانسورتبخيري،10دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت دنيای لبنيات
دو دستگاه مخزن رسيور و سپراتور

-    سردخانه 4 هزار تني آقای راسقي (مهاباد)
كليه تجهيزات برودتي شامل: كندانسورتبخيري،12دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي و كمپرسورها

-    سردخانه 3 هزار تني آقای نوراني (تهران)
كليه تجهيزات برودتي شامل: كندانسورتبخيري،11دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،كمپرسورهاو ساير تجهيزات مربوطه

-    سردخانه آقای برومند (نقده)
دو دستگاه مخزن رسيور و سپراتور

-    شرکت آمل طيور
دو دستگاه مخزن سپراتور

-    شرکت صبا مرغ زنجان
كليه تجهيزات برودتي شامل: يكدستگاه كندانسورتبخيري،12دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،چهار دستگاه كمپرسور و غيره

-    شرکت ساحل صيد کنارك
يك دستگاه اواپراتور ويك دستگاه چيلر آمونياكي

-    شرکت پگاه قزوین
سه دستگاه مخزن رسيور و سپراتور

-    شرکت قرقاول خزر
كليه تجهيزات برودتي شامل: كندانسورتبخيري، 7 دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت بوران
يكدستگاه كندانسورتبخيريبه ظرفيت1100 Kw

-    شرکت اطلس لبن تبریز
يك دستگاه اواپراتور تونل ماست

-    سردخانه سردزا (زنجان)
يكدستگاه كندانسورتبخيري

-    شرکت طيور ثمين(نجف آباد)
كليه تجهيزات برودتي شامل: پنج دستگاه كمپرسور، دو دستگاه كندانسورتبخيري، مخازن آمونياكي، 24 دستگاه اواپراتورو كارخانه يخساز تيپTube Iceبه ظرفيت 25 تن در روز

-    سردخانه چهار هزار تني قصران شميران (دماوند)
كليه تجهيزات برودتي شامل: سه دستگاه كمپرسور ، يك دستگاه كندانسور تبخيري، اواپراتورها و غيره

-    سردخانه 50هزار تني آریاسام (شيراز)
طراحي سيستم برودتي وهمچنين ساخت تجهيزات برودتي شامل: كليه مخازن آمونياكي،بخشي از اواپراتورهاو غيره

-    شرکت دنان(جهت مهاباد)
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت ساحل صيد کنارك
دو دستگاه اواپراتور و يكدستگاه چيلر آمونياكي

-    سردخانه 1500 تني برف چال طبرستان(آمل)
يك دستگاه كندانسورتبخيري، مخازن آمونياكي وهشت دستگاه اواپراتور

-    شرکت عمران شيمي
يك دستگاه رسيور به ظرفيت5000 Lit

-    شرکت آفرین جام(تربت حيدریه)
يك دستگاه اواپراتور 

-    شرکت طيور خادم الرضا(کاشمر)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كندانسور تبخيري، 18دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي ،پنج دستگاه كمپرسورو غيره

-    سردخانه سه هزار تني گيلان ثمر (رودسر)
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 12دستگاه اواپراتور و دو دستگاه كمپرسور

-    سردخانه سه هزار تني مجدی(کالچای)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري، 12دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي،دو دستگاه كمپرسور و غيره

-    سردخانه پنج هزار تني آقای محمدزاده (مراغه)
14دستگاه اواپراتور

-    سردخانه جم ساز (مشهد)
دو دستگاه اواپراتور به ظرفيت33 Kw

-    شرکت لبني کاله
شش دستگاه اواپراتور تونل خنك كننده پنيرUF

-    سردخانه اتحاد پایدار
يكدستگاه كمپرسور456XL

-    سردخانه بهار بروجن
يك دستگاه مخزن رسيور

-    سردخانه اروم سرد اروميه
چهارده دستگاه اواپراتور و يك دستگاه سپراتور

-    سردخانه هشت هزار تن دهقان کرج
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كندانسور تبخيري، 30دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،سه دستگاه كمپرسورو غيره

-    سردخانه پنج هزارتن حاج آقایي(دماوند)
كليه تجهيزات برودتي  شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري، 30دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،دودستگاه كمپرسور Screwو غيره

-    مهندس جانمي
سه دستگاه مخزن سپراتور

-    سردخانه کوه یخي (مهاباد) طرح گسترش
يك دستگاه كمپرسور، دو دستگاه اواپراتور تونل و سپراتور زير صفر

-    شرکت گوشت آوران(همدان–صالح آباد)
يك دستگاه اواپراتور تونل انجماد

-    سردخانه کشتارگاه طيورسپيدگوشت (مشهد)
تجهيزات برودتي شامل: كندانسور تبخيري، سه دستگاه اواپراتوراتاق سرد، مخازن آمونياكي،دو دستگاه كمپرسورو يخساز لوله ايTIM25

-    مهندس کشميری
يك دستگاه اواپراتور تونل ماست به ظرفيت90Kw

-    شرکت شيروار ميبد
دو دستگاه اواپراتور به ظرفيت24Kw

-    سردخانه پنج هزار تني آقای شاشاني (مهاباد)
كليه تجهيزات برودتي: شامليكدستگاه كندانسور تبخيري،30دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،سه دستگاه كمپرسورو غيره

-    شرکت سميرم سرد (اصفهان) طرح گسترش
دو دستگاه اواپراتور آمونياكي

-    سردخانه پنج هزار تني آقای عباسي (اروميه)
يكدستگاه كندانسور تبخيري،20دستگاه اواپراتور،دوعددمخازن آمونياكي

-    سردخانه چهار هزار تني آقای نریمان (مياندوآب)
يك دستگاه كندانسور تبخيري،16دستگاه اواپراتور، دو عددمخازن آمونياكي

-    شرکت لبني مادی (مي ماس)
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت گوشت آوران
يك دستگاه كندانسور تبخيري، يك دستگاه اواپراتور تونل به ظرفيت110Kw

-    تعاوني مرغداران تهران(هدهد)
يك دستگاه اواپراتور تونل انجماد به ظرفيت180Kw

-    شرکت سردخانه8هزارتني بالای صفر سيما کادوس(اردبيل)
كليه تجهيزات برودتي: شامل يك دستگاه كندانسور تبخيري،39دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،دو دستگاه كمپرسور Screwو غيره

-    کشتارگاه طيور گزل آناج
كليه تجهيزات برودتي: شامل يك دستگاه كندانسور تبخيري، دو دستگاه اواپراتورمخازن تونل، اواپراتور پيش سردكن، آمونياكي،سه دستگاه كمپرسور پيستونيVILTER

-    شرکت گوشتي بلوچستان
يك دستگاه كندانسور تبخيري، پنج دستگاه اواپراتور، ويك دستگاه كمپرسور

-    سردخانه طيور حق الوان (استان گلستان)
كليه تجهيزات برودتي: شامل دو دستگاه كندانسور تبخيري، 21 دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،شش دستگاه كمپرسور، يك دستگاه يخساز پولكي و غيره

-    سردخانه کشتارگاه صنعتيجهان بين (شهرکرد)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري، 17دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،چهار دستگاه كمپرسور و غيره

-    شرکت طوفان تأیيد
سه دستگاه كمپرسور دو مرحله، سه دستگاه اواپراتور تونلIQFويك دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت لبنيات پاك آرا سنندج
يك دستگاه اواپراتور تونل ماست

-    شرکت لبنيات پاك
هشت دستگاه اواپراتور

-    سردخانه 8هزارتني آذر سورت (سلماس)
كليه تجهيزات برودتي  شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري،42 دستگاه اواپراتور،دو دستگاه كمپرسورScrew،مخازن آمونياكي و غيره

-    صنایع شير خمسه (زنجان)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كمپرسورVILTER، هفت دستگاه اواپراتور، دو دستگاه كويلIce Bank، مخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه ده هزار تني عسگری(قزوین)
كليه تجهيزات برودتي: شامل دو دستگاه كندانسور تبخيري، 35دستگاه اواپراتور،دو دستگاه كمپرسورScrew،مخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه8هزارتني واحد (مياندوآب)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كندانسور تبخيري،36دستگاه اواپراتور،چهاردستگاه كمپرسور،تجهيزات يخساز قالبي10تن در روز، مخازن آمونياكي و غيره


سال 1387

-    شرکت پگاه اصفهان
يك دستگاه كندانسور تبخيري به ظرفيت1500Kw

-    سردخانه ده هزار تني شاداب سيب سلدوز(نقده)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كندانسور تبخيري، 43 دستگاهاواپراتور،دو دستگاه كمپرسورScrewومخازن آمونياكي

-    سردخانه هفت هزار تني جمشيدی
يك دستگاه كندانسور تبخيري،سه دستگاه كمپرسورو مخازن آمونياكي

-    سردخانه کوه یخ (مهاباد) طرح گسترش
11دستگاه اواپراتور

-    کشتارگاه طيور گيلان کشتار
يك دستگاه سپراتور مدلSRHS-130-300

-    شرکت لبنيات کندلوس(سلمانشهر)
يك دستگاه كندانسور تبخيري،يك دستگاه اواپراتورو مخازن آمونياكي

-    سردخانه هفت هزار تني حاتم زاده(سلماس)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري، 22 دستگاه اواپراتور،سه دستگاه كمپرسورومخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه پنج هزار تني کمال الله (اشنویه)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري، 21دستگاه اواپراتور،دو دستگاه كمپرسورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت آموت پارس(شهرك عباس آباد)
دو دستگاه اواپراتور

-    سردخانه1500تني سونش (اروميه)
يك دستگاه كندانسور تبخيري، چهار دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت پگاه گیلانه
هفت دستگاه اواپراتور

-    سردخانه پنج هزار تني سبلان ناشتا(مشكين شهر)
كليه تجهيزات برودتيشامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري، 20دستگاه اواپراتور،سه دستگاه كمپرسورومخازن آمونياكي و غيره

-    مجتمع بسته بندی توکلي(شيراز)
يك دستگاه اواپراتور تونل انجماد

-    سردخانه کشتارگاه طيور رضایي(شهرکرد)
كليه تجهيزات برودتيشامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري،13دستگاه اواپراتور،سه دستگاه كمپرسورومخازن آمونياكي

-    سردخانه کشتارگاه طيور مارال(مشهد)
كليه تجهيزات برودتي شامل:دودستگاه كندانسور تبخيري، 9 دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي

-    سردخانه سه هزار تني حاتمي(تنكابن)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري،16دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي

-    کشتارگاه طيور مهر زمستانه (طرح گسترش)
سه دستگاه اواپراتور تونل انجماد

-    شرکت لبني آریاراما (قم)
چهار دستگاه كويل كندانسور

-    شرکت عمران شيمي (تهران)
يك دستگاه مخزن حمل سيار آمونياكي ده تني

-    سردخانه چهار هزار تني سایه گستر(تبریز)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري،26دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    همت شير گلستان
دودستگاه كمپرسور پيستوني

-    آذین اشتهارد
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري،پنجدستگاه اواپراتور،دو دستگاه كمپرسورومخازن آمونياكي

-    کشتارگاه شاهين بال ساوه
يك دستگاه برج خنك كننده صنعتي بهظرفيت600 هزارKcal/hr

-    پاکدیس(اروميه)
یك دستگاه چيلر آمونياكي به ظرفيت واقعي310 Kw

-    کشتارگاه مرغ نمونه تهران
سه دستگاه مخزن آمونياكي

-    شرکت طيور ثمين(نجف آباد)
يك دستگاه كمپرسور اسكرو

-    شرکت خوش نوش ساری
يكدستگاه كمپرسور پيستوني

-    کشتارگاه طيورتالونگ خزر(گلستان)
كليه تجهيزات برودتي شامل: نه دستگاه اواپراتور، يك دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي

-    سردخانه 4هزار تني بلوچستان مكران(ایرانشهر)
كليه تجهيزات برودتي شامل: يك دستگاه كندانسور تبخيري،16دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت پيشگام مبرد شمال
شش دستگاه اواپراتور

-    شرکت ساحل صيد کنارك
يك دستگاه اواپراتور

-    کشتارگاه طيور مهر زمستانه
چهار دستگاه اواپراتور تونل انجماد

-    سردخانه ده هزار تني سرماسازان زاینده رود(شهررضا)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كمپرسورScrew، دو دستگاه كندانسور تبخيري، 64 دستگاه اواپراتور و مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت آفرین به گل
يك دستگاه كمپرسورScrew

-    شرکت دنا صنعت سرمانگين كلاچای
يك دستگاه كندانسور تبخيري،  21 دستگاه اواپراتور

-    خوش پخت نقده
دو دستگاه كندانسور تبخيري،16دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت صانع افراز قائم شهر
كليه تجهيزات برودتي شامل: سه دستگاه كمپرسورVILTER  ، يك دستگاه كندانسور تبخيري، 18 دستگاه اواپراتور و مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت لبنيات پاك آرا سنندج
يك دستگاه اواپراتور

-    سردخانه پنج هزار تني آقای فنایي(اصفهان)
دو دستگاه كندانسور تبخيري،  18 دستگاه اواپراتور


سال 1388

-    سردخانه هزار و پانصد تني سردینه سازان خزر(کلاچای)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كمپرسورScrew  ، يك دستگاه كندانسور تبخيري، 9دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه سه هزار تني گليجاني مقدم(تنكابن)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كمپرسورVILTER  ، يك دستگاه كندانسور تبخيري، 20دستگاه اواپراتورو مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت خامه تهران گل جبين
دو دستگاه كندانسور تبخيري، شش دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه2500تني سيمين سيب اردبيل
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 12دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي، دو دستگاه كمپرسور پيستوني

-    شرکت سرماسازان کوهپایه(همدان)
پنج دستگاه اواپراتور

-    طيور ثمين اصفهان
دو دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه 75هزار تنی ميوه پارس
43دستگاه اواپراتور ومخازن آمونياكيو دو دستگاه كمپرسورScrew

-    تعاوني ميگوی کارون خوزستان
يك دستگاه كويل ديسوپر هيتر

-    شرکت کندلوس
5دستگاه اواپراتور

-    شرکت شيلاتي هامور (بندر لنگه)
4دستگاه اواپراتور

-    همت شير گلستان
دو دستگاه اواپراتورو مخازن آمونياكي

-    آقای براتي
يك دستگاه مخزن حمل سيار آمونياك به وزن 5تن

-    سردخانه سرداب اروميه
دو دستگاه كندانسور تبخيري

-    شير پاستوریزه کاشان (شيرکده)
هشت دستگاه كويل آيس بانك (Ice Bank) و يك دستگاه آكومولاتور

-    شرکت لبني شكلي
دو دستگاه كويل آيس بانك (Ice Bank) و يك دستگاه همزن

-    بازرگاني اعرابي(شرکت ثمره نگهدار)
دو دستگاه اواپراتور

-    سردخانه اقدامي (دماوند)
دوازده دستگاهاواپراتور، يك دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي

-    سردخانه ده هزارتني عسگری(قزوین)
32دستگاه اواپراتور

-    شرکت طيور بلدرچين
دو دستگاه اواپراتور

-    شرکت طيور مهر زمستانه (قم)
دو دستگاه كمپرسورVILTERومخازن آمونياكي

-    شرکت عمران شيمي (تهران)
دو دستگاه مخزن حمل سيار آمونياك

-    شرکت عاليفرد (سن ایچ)
كليه تجهيزات برودتي شامل: دودستگاه كندانسور تبخيري،16دستگاه اواپراتور و مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت زمهریر زاگرس گندمان(بروجن)
21دستگاه اواپراتورويك دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه سه هزار تني آقای نوراني (تهران)
يك دستگاه اواپراتور

-    سردخانه ميوه سرمایش نقش جهان(اصفهان)
هفتاد دستگاه اواپراتور، دو دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي 

-    سردخانه صحرا
چهار دستگاه اواپراتور

-    مجتمع گوشتي اردبيل
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    زنجان طيور
چهار دستگاه اواپراتورو مخازن آمونياكي

-    بهمن گستر طبرستان (گرگان)
دو دستگاه اواپراتور، يك دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي

-    فرآوری شير ثنا
هفتدستگاهاواپراتور، دو دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي

-    آقای بيگي
يك دستگاه اواپراتور تونلي

-    سردخانه آقای ارشادی
كليه تجهيزات برودتي شامل: سه دستگاه كمپرسورScrew  ،يك دستگاه كندانسور تبخيري،10دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره


سال 1389

-    شرکت برف چال طبرستان
يك دستگاه كندانسور تبخيري
​​​​​​​
-    شرکت دنا صنعت سرما
يك دستگاه كندانسور تبخيري و11دستگاه اواپراتور

-    شرکت ميلاتون
دو دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت خوش پخت نقده
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    کشتارگاه طيور شهرکرد
سه دستگاه اواپراتور وسه دستگاه كمپرسور ويلتر

-    کشتارگاه مرغ سحر سيرجان
كليه تجهيزات برودتي شامل: چهار دستگاه كمپرسورVILTER،دو دستگاه كندانسور تبخيري، هشت دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي،يخساز قالبي و غيره

-    خامه قنادی گلچبين
یک دستگاه اواپراتور

-    شرکت نخل سبزصبحی
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 17دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت گوشتي بلوچستان
6دستگاه اواپراتور ومخازن آمونياكي

-    مؤسسه شيميایي سيوند شيمي شيراز
يك دستگاه مخزن حمل آمونياك

-    شرکت بهمن
سه دستگاه اواپراتور

-    شرکت مروارید چابهار
سه دستگاه اواپراتور ومخازن آمونياكي

-    مهندس فلاح
مخازن آمونياكي

-    شرکت گوشتي بلوچستان
يك دستگاه مخزن روغنگير

-    شرکت سردساز
دو دستگاه كندانسور تبخيري، 9دستگاه اواپراتور

-    سردخانه صحت مشهد
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت تعاوني مرغداران کاشان
يك دستگاه يخساز لوله اي Tube Ice Maker 

-    انستيتو پاستورایران
يك دستگاه مبدل حرارتي

-    شرکت دنا صنعت سرما
يك دستگاه اواپراتور تونلي

-    شرکت دشت سبز بين الملل
كليه تجهيزات برودتيشامل: دو دستگاه كندانسور تبخيري،12دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي، يكدستگاه كويلIce Bankو غيره

-    شرکت بهمن گستر طبرستان
13دستگاه اواپراتورو غيره

-    امور ماهيان خاویاری گلستان
اجراي سيستم الكتريكال و مكانيكال انبارهاي سردخانه 500تني.

-    ایران سرماسردخانه5هزارتني دو مداره
يك دستگاه كندانسور تبخيري، هشت دستگاه اواپراتور،

-    سردخانه ميوه سرمایش نقش جهان (اصفهان)
دو دستگاه كمپرسور اسكرو

-    سردساز
هفت دستگاه اواپراتور

-    سردخانه آقای عسگری
چهار دستگاه اواپراتور

-    مجتمع توليدی ساحل صيد کنارك
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 12دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي

-    سردخانه همدان مزرعه رزن
كليه تجهيزات برودتيشامل: دو دستگاه كمپرسورVILTER،يك دستگاه كندانسور تبخيري، هفت دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي

-    سردخانه ميوه کوهساران رودسر(خانجاني)
يك دستگاه كندانسور تبخيري، ده دستگاه اواپراتور ومخازن آمونياكي

-    ایران سرما سردخانه5تني دو مداره
يك دستگاه كندانسور تبخيري، هشت دستگاه اواپراتور ومخازن آمونياكي
​​​​​​​
-    شرکت عاليفرد (سن ایچ)
دو دستگاه اواپراتور

-    هنرستان شهيد رجایي دماوند
مخازن آمونياكي


سال 1390

-    شرکت بسيم گوشت
دو دستگاه اواپراتور

-    سردخانه بالای صفر آقای رحمتي اروميه
كليه تجهيزات برودتي شامل: سه دستگاه كمپرسورScrew ، يك دستگاه كندانسور تبخيري،  39دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه آقای قاسمي
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 23دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت ساسان شهد
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 10دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي

-    شرکت اینتر فریز
هشت دستگاه كويل آيس بانك  (Ice Bank)، يك دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي

-    شرکت تالش گستر
يك دستگاه مخزن رسيور

-    شرکت انجماد خزرای کرمان
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه سهند توچال
2دستگاه اواپراتور

-    سردخانه مجد
يك دستگاه كويل يخساز به همراه آكومولاتور و 350عدد قالب يخ

-    شرکت بهمن گستر طبرستان
يك دستگاه كمپرسور پيستوني

-    شرکت دریای نيلگون اصفهان
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 13 دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت توليدی و صنعتي درخشان سرباز
سه دستگاه كمپرسوراسكرو، 27دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت گوشتي بلوچستان
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه صانع افراز
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 12دستگاه اواپراتور

-    سردخانه سارویه
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 25دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت زرین پران البرز
دو دستگاه كندانسور تبخيري، 18دستگاه اواپراتورومخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت سردخانه پيرشا
سه دستگاه اواپراتور

-    شرکت لبني دوکا (تهران)
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت دریای نيلگون اصفهان
يك دستگاه اواپراتور

-    شرکت تعاوني مرغداران کاشان
يك دستگاه كمپرسور پيستوني

-    آقای مرادی
يك دستگاه مخزن

-    سردخانه زنوز
كليه تجهيزات برودتي شامل: دو دستگاه كمپرسورVILTER،يك دستگاه كندانسور تبخيري، 24 دستگاه اواپراتور و مخازن آمونياكي

-    کشتارگاه آراست شمال
دو دستگاه اواپراتور

-    کشتارگاه ققنوس پران
يك دستگاه كندانسور تبخيري، نه دستگاه اواپراتور و مخازن آمونياكي

-    آقای ملایری
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه سونش (اروميه)
دودستگاه اواپراتورو مخازن آمونياكي

-    آقای عسگری
مخزن آمونياكي

-    شرکت صنایع مس باهنر
مخزن آمونياكي

-    شرکت صنایع غذایي بابا
مخزن آمونياكي


سال 1391

-    شرکت کشتارگاه جوان بخت
يك دستگاه كندانسور تبخيري، دو دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي

-    سردخانه سارویه
يك دستگاه اواپراتور

-    شرکت پاکدیس(اروميه)
يك دستگاه كمپرسورVILTER

-    شرکت دریای نيلگون اصفهان
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه آستارا
يك دستگاه كندانسور تبخيري، هشت دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي

-    شرکت عمران شيمي
مخزن آمونياكي

-    شرکت زمزم شيراز
يك دستگاه كمپرسورVILTER،يك دستگاه چيلر آمونياكي،يك دستگاه كندانسور تبخيريومخازن آمونياكي
​​​​​​​
-    سردخانه شاهسون ساوه
كليه تجهيزات برودتيشامل: دو دستگاه كمپرسورVILTER،يك دستگاه كندانسور تبخيري، 22 دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه نازلو (اروميه)
ده دستگاه اواپراتور آمونياكي

-    سردخانه آقای سلماسي (اروميه)
يك دستگاه كندانسور تبخيري، چهار دستگاه اواپراتور ومخازن آمونياكي

-    سردخانه آقانژاد (اروميه)
يك دستگاه كندانسور تبخيري، 22 دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي

-    شرکت گيلان کشتار
يك دستگاه اواپراتور

-    شرکت نوش آذر
مخزن آمونياكي

-    شرکت بستني عسل
دو دستگاه كندانسور تبخيري، پنج دستگاه اواپراتور،مخازن آمونياكي، هشت دستگاه كويلIce Bank، يك دستگاه چيلر آمونياكي.

-    طيور جهان بين
يك دستگاه اواپراتور

-    شرکت بسيم گوشت
يك دستگاه كندانسور تبخيري وهشت دستگاه اواپراتور

-    شرکت دنا صنعت
مخزن آمونياكي

-    سردخانه آقای حاتمي تنكابن
پنج دستگاه اواپراتور
​​​​​​​
-    شرکت سرماساز سرافراز اصفهان
چهار دستگاه كمپرسور VILTER

-    شرکت طيوران مشهد
سه دستگاه اواپراتور

-    شرکت پرنده پرداز
دو دستگاه كويل يخساز، يك دستگاه مخزن آكومولاتور
​​​​​​​
-    شرکت عمران صنعت
يك دستگاه كمپرسورVILTER،يك دستگاه كندانسور تبخيري ومخازن آمونياكي، دو دستگاه يخساز لوله اي مدل STIM-10TPD

سبد خرید