تهران، خ ولی عصر، خ خلیل زاده، شماره22

88885341

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما در ارتباط باشید

صبا برودت پارس
Saba   Boroodat  Pars

پروژه های اجرایی  سال 1383 تا 1385

سال 1383

-    شرکت لبنی سحر 
يك دستگاه كندانسور تبخيري و مخزنPriority.

-    شرکت لبنی سحر
طراحي و اجراي تاسيسات برودتي انبارهاي زير صفر و بالای صفر جدید الاحداث لبني سحر.

-    شرکت نوبر سبز 
طراحي و نظارت عاليه سيستم برودتي شامل يك دستگاه تونلIQFبه ظرفيت دو تن در ساعت و سردخانه 5000تن زير صفر و بالای صفر.

-    شرکت استخر مرغ شيراز
سه دستگاه اواپراتور و دو دستگاه كويلIce Bank

-    شرکت آفرین به گل(گروه مهرام)
ساخت و تامين كليه تجهيزات مربوط به يك دستگاهIQFبه ظرفيت يك تن در ساعت و دو عدد انبار زير صفر به همراه سايرمتعلقات نظير كمپرسور، كندانسور، مخازن ، اواپراتورها وغيره

-    شرکت تروند
دو دستگاه كويل دي سوپر هيتر.

-    سردخانه بوعلی همدان
يك دستگاهAir Purgerبههمراه متعلقات مربوطه.

-    شرکت لبني دوکا (تهران) 
هفت دستگاه اواپراتور، يك دستگاه كندانسور تبخيري و يك دستگاه سپراتور.

-    سردخانه 75هزار تنی سرماسرای طوس زاگرس مشهد(بازرگاني ارجمندی)
كليه تجهيزات برودتي شامل11دستگاه اواپراتور، يك دستگاه كندانسورتبخيري و سه دستگاه رسيور و سپراتور .

-    شرکت شير پاستوریزه پگاه اصفهان
يك دستگاه كندانسور تبخيري به ظرفيت1479Kw.

-    صنعت سرد
يك دستگاه رسيور مدلSLR-100-400.

-    ایران سرما
يك دستگاه اينتركولر مدلSRVH-120-200.

-    سردخانه استقلال 
دو دستگاه سپراتور مدلSRHS-120-400.

-    کشتارگاه طيور پرنده پرداز
دو دستگاه اواپراتور تونل انجماد .

-    کشتارگاه طيور کوشان طيور
يك دستگاه اواپراتور تونل انجماد .

-    شرکت گل گوشت کرج
كليه تجهيزات برودتي شامل هشت دستگاه اواپراتور ، يك دستگاه كندانسور تبخيري، دو دستگاهسپراتور، يك دستگاهرسيور، دو دستگاه كمپرسور و غيره .

-    کشتارگاه طيور ساميان اردبيل
كليه تجهيزات برودتي شامل هفت دستگاه اواپراتور، يك دستگاه كندانسور تبخيري، دو دستگاه سپراتور، يك دستگاه رسيور، دو دستگاه كمپرسور و غيره .

-    سردخانه بزرگ پانصد تنی قشم
دو دستگاه كندانسور تبخيري و بازسازي و راه اندازي كامل سردخانه .

سال 1384

-    سردخانه 75هزار تنی سرماسرای طوس زاگرس مشهد (بازرگاني ارجمندی)
13دستگاه اواپراتور.

-     سردخانه نيروی دریایي بندرعباس
طراحي و نظارت عاليه بر بازسازي سردخانه.

-    کارخانه عالي نوش آمل
سيستم برودتي خط توليد نوشابه به ظرفيت15هزار ليتر در ساعت.

-    کارخانه عالي نوش آمل
سيستم برودتي خط توليد ماءالشعير به ظرفيت 27هزار ليتر در ساعت.

-    شرکت لبني دوکا
دو دستگاه كويلIce Bank و يك دستگاه اواپراتور تونل ماست.

-    شرکت ساحل صيدکنارك
يك دستگاه اواپراتور.

-    سردخانه 75هزار تنی سرماسرای طوس زاگرس مشهد (بازرگاني ارجمندی)
يك دستگاه كندانسور تبخيري.

-    سردخانه75 هزار تني شيراز
يك دستگاه كندانسور تبخيري.

-    سردخانه کشتارگاه طیور مرغان (سنقرـ طرح توسعه)
مجموعه كامل تأسيسات برودتي شامل اواپراتورها ، مخازن ، كندانسور تبخيري وغيره

-    شرکت بوران
مجموعه كامل يخساز30 تندر روزجهت منطقه لرستان استان فارس

-    سردخانه ششصد تني نيروی دریایي
يك دستگاه اواپراتور تونل انجماد.

-    سردخانه ششصد تني نيروی دریایي
تجهيزات كارخانه يخساز به ظرفيت50 تن در روز.

-    سردخانه کشتارگاه طيور مرغان (سنقر–طرح توسعه)
تجهيزات كامل كارخانه يخساز قالبي به ظرفيت20 تن در روز.

-    شرکت لبني خوشنم بهبهان
يكدستگاه كندانسور تبخيري به ظرفيت1500Kw.

-    ایران سرما
يكدستگاه كندانسور تبخيري به ظرفيت1100Kw.

-    سردخانه کشتارگاه طيور بهاران قم
دو دستگاه اواپراتور مخصوص تونل انجماد.

-    شرکت بسيم گوشت
مجموع تجهيزات برودتي جهت كشتارگاه دام شامل: كندانسور ، اواپراتور ها ، مخازن آمونياكي ، سه دستگاهكمپرسور وغيره

-    سردخانه 75هزار تنی سرماسرای طوس زاگرس مشهد (بازرگاني ارجمندی)
يكدستگاه اواپراتور و يك دستگاه چيلر آمونياكي.

-    شرکت بهاران قم
يكدستگاه رسيور به ظرفيت3000 Lit.

-    شرکت بوران
سه دستگاه اواپراتور به ظرفيت50Kwو100Kw.

-    شرکت سيرنگ
تجهيزات برودتي خط توليد نوشابه به ظرفيت55000ليتر در ساعت.

-    جهاد توسعه منابع آب
ساخت يونيت دو مرحله يخساز پولكي به ظرفيت50تن در روز.

-    کشتارگاه طيور گيلان کشتار
سه دستگاه اواپراتور90 KwجهتChilling Room.

-    یخساز پارسيان خليج فارس(بندر عباس)
يكدستگاه كندانسور تبخيريبه ظرفيت450 Kwجهت يخسازي عسلويه.

-    شرکت دنيای لبنيات
يكدستگاه كندانسور تبخيري750Kw.

-    سردخانه مولتي فراست
دو دستگاه اواپراتور.

-    مجتمع آبزیان گوشتي بلوچستان
يك دستگاه اواپراتور جهت تونل انجماد .

-    زربال ماکيان (گلوگاه)
يكدستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت طيور بهاران قم
سيستمLiquid Transfer

-    سردخانه کشتارگاه صنعتي تبریز
مجموع تأسيسات برودتي شامل 35 دستگاه اواپراتور، دو دستگاه كندانسور تبخيري ، 5 دستگاه كمپرسورScrewوساير تجهيزات مربوط.

-    شرکت بسطام جم کرمانشاه
سيستم آب برودتي آب سرد به ظرفيت1200 Kwشامل: دو دستگاه كمپرسور ، كندانسور تبخيري ، چيلر و ساير تجهيزات  مربوطه.

-    کشتارگاه صنعتي شرق مازندران
يكدستگاه اواپراتور به ظرفيت40 Kw

-    سردخانه هشت هزار تني بهار بروجن
كليه تجهيزات برودتي شامل: 33 دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي، كندانسورهاي تبخيري و غيره.

-    خوش نوش ساری
يكدستگاه برج خنك كننده

-    شيلات امور ماهيان خاویاری (گلستان)
دو دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه هشت شهریور
يكدستگاه كويل كندانسور تبخيري

-    سردخانه کوثر
تجهيزات برج خنك كننده.

-    شرکت طيور زربال (آمل)
يكدستگاه اواپراتور تونل انجماد.

-    شرکت یخسازی محمودآباد (آمل)
يكدستگاه كندانسور تبخيري .

-    شرکت لبني حسان نوش(قم)
كليه تجهيزات برودتي شامل دو دستگاه كمپرسور، كويل هايIce Bank، اواپراتور، مخازن

-    شرکت پگاه تهران
ده دستگاه اواپراتور تونل انجماد تونل ماست.

-    شرکت لبني پاك
يك دستگاه كندانسور تبخيري به ظرفيت1200 Kw.

-    سردخانه کشتارگاه طيور پيگير گرگان
يك دستگاه اواپراتور تونل انجماد به ظرفيت 15 تن در شيفت .

-    گلچين طيور(سمنان)
يكدستگاه كندانسور تبخيري .

   سردخانه مهرآوران کنارك
كليه تجهيزات برودتي شامل اواپراتور تونل هاي انجماد، كندانسور تبخيري، مخازن و غيره .

-    شرکت طيور مهرزمستانه(قم)
كليه تجهيزات برودتي شامل: 5 دستگاه كمپرسور ، 15 دستگاه اواپراتورهاي تونل انجماد و انبارهاي سرد، مخازن آمونياكي و غيره .

-    شرکت طيور مهر زمستانه
مجموع كارخانه يخساز قالبي به ظرفيت 25 تن در روز .

-    سردخانه بهار اصفهان
يكدستگاه يخساز اتوماتيك 25 تن از نوعTube Ice.

   سردخانه جوان
يكدستگاه مخزن روغن گير بهاضافه قطعات داخلي برج خنك كننده .

-    طيور پرسفيد آمل
طراحي و بازسازي سيستم برودتي جهت انجماد 80  مرغ در روز و يكدستگاه كمپرسورScrewو يكدستگاه سپراتور .

-    سردخانه 75هزار تنی جوانمرد(اروميه)
تعداد 21 دستگاه اواپراتور، كندانسور و مخازن آمونياكي .

-    سردخانه50 هزار تنی افشار (اروميه)
مجموع اواپراتور ها و يكدستگاه كندانسور .

-      شرکت گاز کربنيك غرب ایران(همدان)
يكدستگاه كندانسور شل و تيوپ آمونياكي .

-    شرکت مرغان(سنقر–طرح توسعه)
يك دستگاه اواپراتور تونل انجماد .

-    شرکت ایتوك سرما
يكدستگاه كندانسور تبخيري مدلEC3D.

-    شرکت پگاه فارس
تعداد هشت دستگاه اواپراتور، مخازن آمونياكي و يكدستگاه كندانسور تبخيري .

-    سردخانه قائم قم
يكدستگاه كندانسور تبخيري به ظرفيت1100Kw.

-    سردخانه سه هزار تني ميوه پارس
هيجده دستگاه اواپراتور .

-    شرکت فرآیند گستر دانا
يكدستگاه چيلر صنعتي به ظرفيت250 Kw.

-    شرکت ایتوك سرما
يكدستگاه كندانسور تبخيري به ظرفيت450Kw.

-    سردخانه 25 هزار تني گلستان(اسلامشهر)
115 دستگاه اواپراتور، سه دستگاه كندانسور و كليه مخازن آمونياكي .

-    شرکت ایران سرما
دو دستگاه اواپراتور و يكدستگاه كندانسور تبخيري .

سال 1385

-    سردخانه کنارك برودت(کنارك)
يك دستگاه كويل دي سوپر هيتر .

-    سردخانه جوانمرد(اروميه-طرح گسترش)
يكدستگاه كندانسور تبخيري و تجهيزات كارخانه يخساز قالبي .

-    کشتارگاه طيور شرق مازندران
يكدستگاه اواپراتور تونل انجماد .

-    شرکت لبني ميانكاله
مجموع تأسيسات برودتي شامل: 7 دستگاه اواپراتور، كندانسور و غيره .

-    سردخانه 75هزار تنی عبادی (طرح توسعه)
18 دستگاه اواپراتور آمونياكي به ظرفيت هريك70 Kw.

-    صنایع شير فارس(طرح گسترش)
4 دستگاه اواپراتور

-    کشتارگاه طيور ایران بورچين(تهران)
يكدستگاه اواپراتور تونل انجماد

-    سردخانه هفت هزار تني پایدار (اروميه)
12دستگاه اواپراتور

-    سردخانه مولتي فراست(تهران)
4 دستگاه اواپراتور

-    شرکت آفرین جم (مشهد)
تجهيزات كامل برودتي شامل: كندانسور تبخيري،آمونياكي و اواپراتور

-    شرکت کشتارگاه زربال ماکيان
تجهيزات كامل برودتي شامل: كندانسور تبخيري، مخازن آمونياكي، اواپراتورهاي تونل انجماد و انبارهاي نگهداري

-    سردخانه کشتارگاه زربال
سه دستگاه اواپراتور مخصوصChilling Room

-    سردخانه صائين سرد تبریز
يك دستگاه اواپراتور به ظرفيت40 Kw

-    شرکت تن ساحل جنوب
يك دستگاهOil Coolerجهت سه دستگاه كمپرسورScrew

-    سردخانه 10هزار تني سميرم سرد
تجهيزات برودتي شامل: 55 دستگاه اواپراتور و دو دستگاه كندانسور تبخيري

-    سردخانه 25 هزار تني گلستان
دو دستگاه كويلIce Bank جهت سيستمHydro Cooler

-    شرکت زمزم کرمان
يك دستگاه كندانسورتبخيري

-    شرکت لبني آنا (قائن)
كليه تجهيزات برودتي شامل:4 دستگاه كويلIce Bank، یك دستگاه كندانسورتبخيري، مخازن آمونياكي و 4 دستگاه اواپراتور

-    سردخانه 25 هزار تنيگلستان (طرح گسترش)
16 دستگاه اواپراتور ويژه سيستمBanana forced cooling

-    مجتمع کارخانه یخسازی و بسته بندی یزداني(گرمسار)
هشت دستگاه اواپراتور

-    سردخانه پنج هزار تني قزل سيب مشكين (مشكين شهر)
كليه تجهيزات برودتي شامل: 3 دستگاه اواپراتور ،كندانسور، مخازن، كمپرسورها و غيره

-    کارخانه یخسازی ایرانشهر
يك دستگاه كويل يخساز به ظرفيت 40 تن

-    شرکت لبنيات پاستوریزه پاك
يك دستگاه مخزن سرج درام

-    شرکت سردخانه اتحاد (قم)
يك دستگاه اواپراتور استنلس استيل به ظرفيت25 Kw

-    سردخانه سه هزار تني دی اصفهان
مجموع تجهيزات برودتي شامل: 18دستگاه اواپراتور، يك دستگاه كندانسور تبخيري، مخازن آمونياكي و غيره

-    کشتارگاه سردخانه طيور تالش گستر(منطقه شهریار)
مجموع تجهيزات برودتي شامل:5 دستگاه كمپرسور، 20 دستگاه اواپراتور، 2 دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي

-    سردخانه 3500 تني حميدی (اروميه)
مجموع تجهيزات برودتي شامل:18 دستگاه اواپراتور، يك دستگاه كندانسور تبخيري، مخازن آمونياكي و غيره

-    سردخانه سيب سهند مراغه
12 دستگاه اواپراتور آمونياكي

-    سردخانه کشتارگاه گيلان کشتار (صومعه سرا)
تجهيزات تونل انجماد به ظرفيت 40 تن در روز شامل:2 دستگاه اواپراتور، كندانسور، مخازن و كمپرسورهاي مربوطه

-    شرکت آسگون گستر(کارخانه یخ)
يك دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت گلچين طيور (سمنان)
دو دستگاه كندانسور تبخيري

-    شرکت بوران کوهين(بندر لنگه)
تجهيزات كامل يخساز قالبي به ظرفيت10تن در روز شامل قالب هاي يخ، منابع آمونياكي، كويل اواپراتور و غيره

-    سردخانه شرکت استك (اصفهان)
يك دستگاه يخساز اتوماتيك10تن از نوعTube Ice.

-    کشتارگاه مرغ طيورسرا (اشتهارد)
تجهيزات كامل بابت سردخانه طيور شامل:4 دستگاه اواپراتور تونل انجماد و ساير اواپراتورهاي انبار 400تني،يك دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي

-    شرکت آبدشت شرق
يك دستگاه سپراتورSRHS-120-400

-    شرکت لبني پاك
يك دستگاه كندانسور تبخيري و يك دستگاه مخزن سرج درام

-    شرکت سردخانه طيور آندیا (زنجان)
دو دستگاه كمپرسورMX4200به همراه 2 دستگاه مخزن سرج درام و تابلوي برق

-    شرکت پگاه گيلان
هشت دستگاه كويلIce Bank، 2 دستگاه كندانسورتبخيري و6 دستگاه اواپراتور

-    شرکت پگاه تهران
12دستگاه اواپراتور

-    شرکت طيور منصف(صومعه سرا)
تجهيزات كامل برودتي شامل:3 دستگاه كمپرسور، 2 دستگاه اواپراتور تونل انجماد، 2 دستگاه اواپراتور انبار نگهداري، يك دستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي و غيره

-    شرکت ایتوك سرما
يكدستگاه كندانسور تبخيري مدلEC4C

-    شرکت کشتارگاه طيورمرغ سمانه(اصفهان)
6 دستگاه اواپراتور تونل انجماد، مخازن آمونياكي و ساير تجهيزات مربوطه

-    سردخانه 10 هزارتني ميلاددماوند(تهران)
ساخت تجهيزات برودتي شامل: 72 دستگاه اواپراتور، يكدستگاه كندانسور تبخيري و مخازن آمونياكي و غيره

-    شير پاستوریزه یزد
يك دستگاه كندانسور تبخيري مدلEC3D

سبد خرید