تهران، خ ولی عصر، خ خلیل زاده، شماره22

88885341

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما در ارتباط باشید

صبا برودت پارس
Saba   Boroodat  Pars

اواپراتورهای فریونی

اواپراتورهای فریونی
اواپراتور فريونی شرکت صبا برودت پارس منطبق با استاندارد توليد مواد غذايی، مستحکم، بهداشتی و دارای بدنه کاملا HACCPاست. جنس بدنه از ورق آهنی پيش گالوانيـزه با رنگ پـودری الکتـرواستاتيـک می باشد.دو طرف اواپراتور جهت دسترسی به پخش کن مبرد و المنت های ديفراست به راحتی قابل بازگشايی بوده و سرويس دهی به آن را آسان می نمايد. در قسمت بالای اواپراتور دو ناودانی متناسب با وزن دستگاه جهت اتصال به سقف تعبيه گرديده است. در زير اواپراتور يک سينی و اتصال لوله ای قرار دارد که در هنگام ديفراست، آب ناشی از جذب رطوبت محيط را با شيب مناسب از اواپراتور خارج می کند.
کويل اواپراتور فريونی، ساخته شده از لوله های مسی و فين های آلومينيومی با الگوهای موجدار سينوسی است. تنوع فاصله فين از4 تا 2 ميلي متر امکان استفاده اواپراتور را در سالن های با دما و رطوبت مختلف فراهم می آورد. فاصـله بين فيــن ها و لـولـه ها به روش اکسپـنـد مکانيکـی به حداقل رسيده و ضريب انتقال حرارت را در اين کويل ها تا حد چشمگيری افزايش داده است. رسيده و ضريب انتقال حرارت را در اين کويل ها تا حد چشمگيری افزايش داده است.   هوادهی در اواپراتورها با استفاده از الکتروفن های دور معکوس سردخانه ای از نوع آکسيال و از برندهایROSENBERG و  يـا  EBM آلمـان بــا کمتـرين صــدای ممکـن انجــام می شود.
کلاس حفاظتی فن اواپراتور ها 54IPبوده و دارای يکسال گارانتی هستند. قطر فن ها از 30 تا 71 سانتيمتر متناسب با ظرفيت هر اواپراتور انتخاب می گردد. همچنين مشخصات الکتريکی فن ها 380 Hz/50v يا 220 Hz/50v می باشد که در جعبه تقسيم تعبيه شده روی بدنه اواپراتور سر بندی می شوند. اواپراتور فريونی صبا با مبردهای 502R , 507R و  A404-R , A134-R و 22R  سازگار می باشد.
​​​​​​​ اواپراتورها با گاز نيتروژن تا فشار 420 psi مورد تست قرار می گيرند. امکان طراحی و ساخت برای نيازهای خاص مشتريان در شرکت صبا برودت پارس وجود دارد.

سبد خرید